ViVan varapuheenjohtaja Sanna-Kaisa Patjas puhujanpöntössä Joensuun puoluekokouksessa.

Aloitteen esitteli varapuheenjohtajamme Sanna-Kaisa Patjas.

Aloitteemme esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, sekä sen ehdotonta noudattamista koskien mm. puolueen että jäsenyhdistysten tilaisuuksien järjestämistä, hyväksyttiin Joensuun puoluekokouksessa yksimielisesti.

ALOITE PUOLUEKOKOUKSELLE
Aihe: Esteettömyys
Aloitteen tekijä: Vihreät Vaivaiset, ViVa

Vihreiden yksi tärkeistä tavoitteestamme on ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolustaminen. Vihreät ovat ilmoittaneet olevansa kaikille avoin puolue, joka takaa yhdenvertaiset oikeudet kaikille. Nyt kuitenkin usein tämä hieno tavoite asettuu kyseenalaiseksi, nimenomaan esteellisyyden osalta.  Valtakunnallisia ja paikallisia kokoontumisia ja erilaisia tapahtumia järjestetään tiloissa, jotka ovat esteellisiä mm. liikuntarajoitteisille sekä kuulo- ja näkövammaisille.  Vihreät Vaivaiset  vaativat, että kaikki Vihreiden tilaisuudet tullaan järjestämään esteettömästi. On toki ymmärrettävää jos järjestettävältä paikkakunnalta ei sillä hetkellä yksinkertaisesti löydy esteetöntä tilaa, niin tällöinkin toiminnan on jatkuttava. Tällaiseen tilanteeseen toivottavasti ei tulla törmäämään.  Kokoukset ja tapahtumat tulee suunnitella niin hyvissä ajoin, että esteettömien tilojen käyttö on mahdollista. Tilojen ja rakennusten esteettömyyden toteamiseksi voi pyytää neuvoja ja ohjeita Vihreiltä Vaivaisilta. Heiltä löytyy tällä hetkellä myös virallinen esteettömyysasiantuntija, jonka ammattitaitoa voi hyödyntää.  On kuitenkin muistettava, että esteettömyys ei ole pelkästään rakenteellista vaan esimerkiksi myös kuulo- ja näkövammaisten tulkkauspalvelua. Tämä on otettava huomioon erityisesti valtakunnallisissa tapahtumissa.